Dieren Winkel "De Schuur"
 
 Route
 
 
 Bezorgservice
 
 
 Contact
 
 
 De producten
 
 
 Bestellijsten
 
 
 Links
 
 
 Disclaimer
 

 

Disclaimer

Dieren Winkel "De Schuur" te Zeerijp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Dieren Winkel "De Schuur" te Zeerijp.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Dieren Winkel "De Schuur" te Zeerijp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Dieren Winkel "De Schuur" te Zeerijp.

Dieren Winkel "De Schuur" te Zeerijp behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of Dieren Winkel "De Schuur" te Zeerijp.

Alle genoemde prijzen onder voorbehoud.